The Harris Tweed® Journal

8. Process: Stamping

25th November

The Harris Tweed® Process

8. Stamping

The final stage in the process is the examination by the independent Harris Tweed Authority inspector, who, when satisfied that the cloth meets the standards, applies the famous Orb certification mark, which is ironed on to the reverse of the fabric. This is the ultimate seal of authenticity.

7. A’ Stampadh

Is e an ìre mu dheireadh sa phròiseas neach-sgrùdaidh neo-eisimeileach bho Ùghdarras a’ Chlò Hearaich a bhith a’ sgrùdadh a’ chlò, agus ma bhios an neach-sgrùdaidh riaraichte gu bheil an clò a’ ruighinn nan ìrean, thèid comharra teisteanachaidh ainmeil an Òrb a chur air taobh cùil an aodaich le iarann teth. Is e seo an seula ùghdarrais dheireannaich.

Photograph: Stamping Process | Jackson Tucker Lynch

Read more:

 

The Process

More Stories

Splash of purple

8th July | colour match

Shared Island Stories

4th July | news
Back