The Harris Tweed® Journal

A’ Bearradh

8th December

The Process…

A’ Bearradh
‘Shearing’
/bjaRəɣ/

Tha an Clò Hearach air a dhèanamh de fhìor chlòimh, a tha air am measgachadh ri chèile gus a’ bhuannachd as fheàrr fhaighinn às na feartan sònraichte a tha annta. Ged is ann bho Thìr Mòr na h-Alba a tha a’ mhòr chuid den chlòimh a’ tighinn, tràth as t-samhradh, bithear a’ cruinneachadh nan caorach ann an coimhearsnachdan nan eilean gus na caoraich ionadail a chithear air feadh an àite, a chruinneachadh agus a bhearradh.

Harris Tweed® cloth is made with pure virgin wools, which are blended together to gain the advantages of their unique characteristics. Although most of the wool comes from the Scottish mainland, in the early summer, the island communities join together to round up and shear the local sheep, which are dotted throughout the landscape.

To learn more about the Process of Harris Tweed® fabric, visit our Process Page, available both in English, and Gaelic.

 

harris tweed authority archive image shearing word of the week gaelic

Learn More

More Stories

Nature’s palette

4th June | colour match

Dripping

30th May | colour match

Layered colours

27th May | colour match
Back