The Harris Tweed® Journal

A Fabric For Life

14th April

Gnìomhachas Seasmhach
2. Aodach fad-beatha
Is e aodach de dh’àrd-choileanadh a tha sa Chlò Hearach: seasmhach, feumach air glè bheag de nighe agus maireannach. Agus leis gu bheil e air a dhèanamh air fad bho chlòimh, tha e gu tur bith-chnàmhach.

A Sustainable Industry
2. A Fabric for life
Harris Tweed® is a high performance fabric: durable, requiring minimal laundering, and long lasting. And being made from wool, it is fully biodegradable.

Photograph by Janet Miles
machair grasses

 

Learn More

More Stories

Biddy at the Barber

22nd September | archive
Back