The Harris Tweed® Journal

A Fabric For Life

14th April

Gnìomhachas Seasmhach
2. Aodach fad-beatha
Is e aodach de dh’àrd-choileanadh a tha sa Chlò Hearach: seasmhach, feumach air glè bheag de nighe agus maireannach. Agus leis gu bheil e air a dhèanamh air fad bho chlòimh, tha e gu tur bith-chnàmhach.

A Sustainable Industry
2. A Fabric for life
Harris Tweed® is a high performance fabric: durable, requiring minimal laundering, and long lasting. And being made from wool, it is fully biodegradable.

Photograph by Janet Miles
machair grasses

 

Learn More

More Stories

The changing light…

30th January | colour match

‘Nonsense’ Beaming

26th January | archive

Address to a Haggis…

25th January | news
Back