The Harris Tweed® Journal

A’ Fighe

19th January

A’ Fighe
/fi.ə/
Weaving

Tha an Clò Hearach air fad air fhighe air beairt aig dachaigh a’ bhreabadair is chan ann ann am muilinn. Bidh snàth-dlùth agus an snàth-cur a’ tighinn bhon mhuilinn. Bidh am breabadair an uair sin a’ tòiseachadh a’ ceangal a’ chlò a-steach dhan bheart, a’ ceangal nan snàithlein ri deireadh a’ chlò a bha sa bheairt ron fhear seo (fuidheag) gus am bi e nas fhasa a cheangal a-steach. Faodar an uair sin tòiseachadh a’ fighe fo shùil gheur a’ bhreabadair.

“All Harris Tweed is woven on a treadle loom at an islander’s home, not at a mill. The warp and weft yarns arrive from the mill. Then the weaver sets to work, hand tying the new yarns to the tail-ends of the previous weave, to make it easier to thread onto the loom. Weaving the cloth can now begin under the careful observation of the weaver.”

To learn more about the Process of Harris Tweed® fabric, visit our Process Page, available both in English, and Gaelic.

https://www.harristweed.org/the-process/
https://gaelic.harristweed.org/the-process/

Photograph by Jackson Tucker Lynch

Am Pròiseas

More Stories

Layered colours

27th May | colour match

Visitors from Sweden

22nd May | news

Hushinish Highlander

13th May | colour match
Back