The Harris Tweed® Journal

A’ Sgeadachadh

26th January

A’ Sgeadachadh
/sgʲedəxəɣ/
Finishing

Bidh an clò a’ dol air ais chun na muilne ann an riochd neo-ullaichte is ann an seo bidh e a’ dol tro làmhan gleusta luchd-dàrnaidh eòlach a bhios a’ ceartachadh eadhoin nam mearachdan as lugha. Bidh salachar, ola agus truaillidhean sam bith eile air an toirt air falbh le bhith a’ nighe a’ chlò agus ga bhualadh ann an uisge le sòda agus siabann mus bi e air a thiormachadh, air a stiomadh, air a bhruthadh sìos is air a sgioblachadh gus am bi e ann an suidheachadh foirfe is grinn.

“The tweed returns to the mill in its ‘greasy state’ and here it passes through the nimble hands of experienced, sharp-eyed darners who correct even the smallest of flaws. Dirt, oil and other impurities are removed by washing and beating in soda and soapy water, before it is dried, steamed, pressed and cropped to a perfect, flawless condition.”

To learn more about the Process of Harris Tweed® fabric, visit our Process Page, available both in English, and Gaelic.

https://www.harristweed.org/the-process/
https://gaelic.harristweed.org/the-process/

Photograph by Janet Miles

harris tweed authority finishing process

The Harris Tweed® Process

More Stories

Murdo & Rob

30th November | archive

Winter sunset

27th November | colour match

Master shades

23rd November | archive
Back