The Harris Tweed® Journal

Minimising Our Environmental Impact

21st April

Gnìomhachas Seasmhach
3. A’ Lùghdachadh ar buaidh àrainneachdail
Tha gach muilinn Clò Hearach a’ dol a rèir inbhean reachdail, a’ gabhail a-steach a bhith a’ cleachdadh pròiseasan dathaidh bith-chnàmhach.

A Sustainable Industry
3. Minimising our environmental impact

All Harris Tweed mills comply with UK legislative standards, using only 100% wool which is a natural, biodegradable fibre.

Photograph by Janet Milessea pinks on machair

Learn More

More Stories

Winter sunset

27th November | colour match

Master shades

23rd November | archive

Four seasons in a day

20th November | colour match
Back