The Harris Tweed® Journal

Obair-Ciùird

27th April

Ten Reasons to Love Harris Tweed®

8. Obair-Ciùird
“Artisanal”

Air fhighe le beairtean le stùil-coise, tha an Clò Hearach air fhighe le làmh às aonais fèin-obrachas no dealain. Bheir e mìosan sgilean breabadair ionnsachadh agus bliadhnaichean gus a thighinn gu làn ìre agus tha a h-uile ceum de phròiseas a’ Chlò Hearaich ann an làmhan eileanaich sgileil, bhon ìre dath gu ìre lìbhrigidh.

“Woven on treadle-powered looms, Harris Tweed® fabric is crafted by hand without the aid of automation or electricity. Weaver’s skills take months to learn and years to master and every step of the Harris Tweed® process is in the hands of skilled islanders, from dyeing to delivery.”

Visit our website to read more of our ‘Ten Reasons to Love Harris Tweed®’ available in both Gaelic and English.

https://gaelic.harristweed.org/ten-reasons/
https://www.harristweed.org/ten-reasons/

Image of loom pedals | Janet Miles
janet miles harris tweed authority loom pedals

More Stories

Oral Histories project

12th April | news

Human ladder

11th April | archive

Strong colours

8th April | colour match
Back