The Harris Tweed® Journal

Seachdain Na Gàidhlig 2

22nd March

How did your Gaelic go?

Today’s translation:

Over the years, as the rate of Harris Tweed® production grew, the clip from our island sheep proved insufficient to meet demand for Harris Tweed®! Today, the industry’s raw wool is also sourced from flocks across Scotland and the UK. Most of the wool used to make Harris Tweed® comes from cheviot sheep. The wool is washed and scoured in a solution of soap and washing soda.

_____

Thairis air na bliadhnaichean, fhad ‘s a bha gnìomhachas a’ Chlò Hearaich a’ fàs, cha robh chlòimh chaorach an eilein a’ cumail suas ris an iarratas airson a’ Chlò Hearaich! An-diugh, tha a’ chlòimh fhìor-ghlan air a faighinn bho thuathanaich air feadh Alba agus an Rìoghachd Aonaichte. Tha a’ chuid as motha den chlòimh a tha sinn a’ cleachdadh airson a’ Chlò Hearaich a’ tighinn bhon Chaora Mhaol. Dèan coimeas eadar a’ chlòimh shalach, bhrucach agus a’ chlòimh ghlan, sgùirte. Tha a’ chlòimh air a nighe agus air a sgùradh ann an uisge le siabann agus sòda air an cuir ris.

_____

Seachdain na Gàidhlig | World Gaelic Week

Website: https://seachdainnagaidhlig.scot/

Twitter www.twitter.com/sngaidhlig

Instagram www.instagram.com/sngaidhlig/

Facebook www.facebook.com/sngaidhlig

TikTok @Seachdain na Gàidhlig

#SeachdainNaGàidhlig #WorldGaelicWeek #Gaelic #Gàidhlig #Cleachdi

 

 Photograph by Alison Johnston | encompass

Learn Gaelic with DuoLingo

More Stories

Human ladder

11th April | archive

Strong colours

8th April | colour match
Back