The Harris Tweed® Journal

Seachdain Na Gàidhlig 4

24th March

How did your Gaelic go?

Today’s translation:

Following the dyeing of the wool, the colours are mixed and blended together. At the point the skilled mill workers are satisfied the colours are thoroughly blended together, the wool is carded.

_____

Às dèidh dath a chur air a’ chlòimh, tha na dathan air am measgachadh le chèile. Aig an ìre far a bheil luchd-obrach sgileil na muilne riaraichte gu bheil na dathan air am measgachadh ceart, tha a’ chlòimh air a cìreadh.

_____

Seachdain na Gàidhlig | World Gaelic Week

Website: https://seachdainnagaidhlig.scot/

Twitter www.twitter.com/sngaidhlig

Instagram www.instagram.com/sngaidhlig/

Facebook www.facebook.com/sngaidhlig

TikTok @Seachdain na Gàidhlig

#SeachdainNaGàidhlig #WorldGaelicWeek #Gaelic #Gàidhlig #Cleachdi

 

Photograph by Jackson Tucker Lynch

Learn Gaelic with DuoLingo

More Stories

A storm approaches…

25th September | colour match

‘The Hearach’ launch

24th September | news

Vacancy – Administrator

22nd September | news
Back