The Harris Tweed® Journal

Seachdain Na Gàidhlig 5

25th March

How did your Gaelic go?

Today’s translation:

Carding is done mechanically, but is an action similar to combing. This combed and stretched wool then begins to look like yarn.  It is however, much too fragile and soft to be used for weaving! We call this slivers of wool.

_____

‘S e pròiseas meacanaigeach a tha anns a’ chìreadh seo. Tha coltas snàth a’ tighinn air a chlòimh seo a tha air a cìreadh agus air a tarraing. Aig an ìre seo, ged-tà, tha a’ chlòimh fada ro bhog is ro mhìn airson a fighe! Chan eil againn an seo ach spealtag de chlòimh.

_____

Seachdain na Gàidhlig | World Gaelic Week

Website: https://seachdainnagaidhlig.scot/

Twitter www.twitter.com/sngaidhlig

Instagram www.instagram.com/sngaidhlig/

Facebook www.facebook.com/sngaidhlig

TikTok @Seachdain na Gàidhlig

#SeachdainNaGàidhlig #WorldGaelicWeek #Gaelic #Gàidhlig #Cleachdi

 

Photograph by Janet Miles

Learn Gaelic with DuoLingo

More Stories

Human ladder

11th April | archive

Strong colours

8th April | colour match
Back