Harris Tweed - The Orb
Harris Tweed®
Labels Policy and Brand Use Rules

The role of the Harris Tweed Authority is to protect and promote the Harris Tweed brand and reputation. We neither make Harris Tweed cloth nor sell Harris Tweed items. To ensure that you help preserve the quality of the brand, it is essential that you read the Labels Policy and Brand Use Rules when using Harris Tweed.

The Harris Tweed® Journal

Stoidhle

11th May

Ten Reasons to Love Harris Tweed®

Last, but certainly not least –

10.
Stoidhle
“Style”

Tha an luchd-deilbh as fheàrr san t-saoghal, taighean fasain agus dealbhadairean air gabhail gu mòr ris a’ Chlò Hearach, agus a’ sealltainn an ùidh le bhith a’ dèanamh cruthachaidhean mìorbhaileach gach seusan. Agus chan eil an Clò Hearach dìreach airson aodach spaideil an là an-diugh; bidh broinn an taighe cuideachd a’ mealtainn sòghalachd nach tig bho nì sam bith eile ach an Clò Hearach.

“The world’s best designers, fashion houses and artists have embraced Harris Tweed® fabric, showing their appreciation through their wonderful creations with every passing season. And Harris Tweed® is not just restricted to catwalks and couture; bespoke interiors also enjoy that rare touch of luxury only Harris Tweed® can bring.”

Visit our website to read more of our ‘Ten Reasons to Love Harris Tweed®’ available in both Gaelic and English.

https://gaelic.harristweed.org/ten-reasons/
https://www.harristweed.org/ten-reasons/

Photograph sourced from the Harris Tweed Authority archives, photographer unknown.

10 Reasons to Love Harris Tweed®

More Stories

Stoidhle

11th May | news

Loom Tuner

28th April | archive

Obair-Ciùird

27th April | news
Back