The Harris Tweed® Journal

What We Do

3rd February

Lorna NicAmhlaigh
CEO, Ùghdarras a’ Chlò Hearaich
“Is e dreuchd Ùghdarras a’ Chlò Hearaich a bhith ag adhartachadh agus a’ cumail suas ùghdarrachd, inbhe agus cliù a’ Chlò Hearaich a tha ainmeil air feadh an t-saoghail. Bidh sinn a’ cumail sùil air dèanamh agus sgrùdadh an aodaich bho thùs gu èis. Cha chuir sinn an comharra teisteanachaidh air an aodach gus am bi sinn riaraichte gu bheil e airidh air an Òrb eachdraidheil againn.
Tha comharra an Òrb, a gheibhear cuideachd air a’ bhileag thraidiseanta a bhithear a’ cur air nithean a tha air an dèanamh de chlò, a’ toirt barantas air clò den chaileachd as àirde air a dhath, a shnìomh agus air fhighe le làmh, le eileanaich ann an Innse Gall aig an dachaighean an Innse Gall ann an Alba, air a dhèanamh aig an dachaighean ann an co-rèir ris na laghan a tha ann an Achd Pàrlamaid a’ Chlò Hearaich.”

Lorna Macaulay
CEO, Harris Tweed Authority
“The role of the Harris Tweed Authority is to promote and maintain the authenticity, standard and reputation of the world famous Harris Tweed cloth. We oversee the production and inspection of the cloth from start to finish. Only when satisfied that the article is genuinely deserving of our historic Orb will we brand the cloth with the certification mark.
The mark of the Orb, also found on the traditional label affixed to finished items, guarantees the highest quality tweed – dyed, spun and handwoven by islanders of the Outer Hebrides of Scotland in their homes to the laws outlined in the Harris Tweed Act of Parliament.”

Our Role

More Stories

Splash of purple

8th July | colour match

Shared Island Stories

4th July | news
Back