The Harris Tweed® Journal

Word of the Week: Artisanal / Obair-Ciùird

9th September

10 Reasons to love Harris Tweed®

Reason 8: Artisanal/Obair-Ciùird

The Harris Tweed® weaver ties in the yarns by hand.
The Harris Tweed® weaver ties in the yarns by hand.

Woven on treadle-powered looms, Harris Tweed® cloth is crafted by hand without the aid of automation or electricity. Weaver’s skills take months to learn and years to master and every step of the Harris Tweed® process is in the hands of skilled islanders, from dyeing to delivery.

Air fhighe le beairtean le stùil-coise, tha an Clò Hearach air fhighe le làmh às aonais fèin-obrachas no dealain. Bheir e mìosan sgilean breabadair ionnsachadh agus bliadhnaichean gus a thighinn gu làn ìre agus tha a h-uile ceum de phròiseas a’ Chlò Hearaich ann an làmhan eileanaich sgileil, bhon ìre dath gu ìre lìbhrigidh.

Photography by Jackson Tucker Lynch

Read more:

Ten Reasons to Love Harris Tweed®

More Stories

A storm approaches…

25th September | colour match

‘The Hearach’ launch

24th September | news

Vacancy – Administrator

22nd September | news
Back