Harris Tweed - The Orb
Harris Tweed®
Labels Policy and Brand Use Rules

The role of the Harris Tweed Authority is to protect and promote the Harris Tweed brand and reputation. We neither make Harris Tweed cloth nor sell Harris Tweed items. To ensure that you help preserve the quality of the brand, it is essential that you read the Labels Policy and Brand Use Rules when using Harris Tweed.

The Harris Tweed® Journal

Word of the Week: Greasy and Woven Tweed

8th July

Grease is the word!
The Harris Tweed® Story from Wool to Yarn


STAGE 6:
GREASY AND WOVEN TWEED: The yarn has been made into a warp. It is then sent to the weaver at the home with yarn to be used as a weft on their hand loom. After the tweed is woven it is returned to the mill for finishing. At this point, it has a harsh and thready feel because it contains spinning oil and other impurities such as dirt and lubricating oil from the loom.

CLÒ AIR FHIGHE ACH GUN A BHITH AIR A GHLANADH:
Tha an cur air ullachadh leis an t-snàth agus tha e an uair sin air a thoirt gu taigh a’ bhreabadair le snàth eile na chois a bhios air a chleachdadh mar an dlùth sa bheairt. An dèidh dhan chlò a bhith air fhighe, bidh e air a thilleadh chun na muilne airson a chrìochnachadh. Aig an ìre seo tha e a’ faireachdainn rudeigin garbh agus làn snàithlein oir tha ola a bha an cois an t-snìomh agus nithean eile mar salchar agus ola bhon bheairt na mheasg.

Photography by Sandie Maciver/Alison Johnston

The Process

More Stories

Bog Cotton

4th August | colour match
Back