The Harris Tweed® Journal

Word of the Week: Greasy and Woven Tweed

8th July

Grease is the word!
The Harris Tweed® Story from Wool to Yarn


STAGE 6:
GREASY AND WOVEN TWEED: The yarn has been made into a warp. It is then sent to the weaver at the home with yarn to be used as a weft on their hand loom. After the tweed is woven it is returned to the mill for finishing. At this point, it has a harsh and thready feel because it contains spinning oil and other impurities such as dirt and lubricating oil from the loom.

CLÒ AIR FHIGHE ACH GUN A BHITH AIR A GHLANADH:
Tha an cur air ullachadh leis an t-snàth agus tha e an uair sin air a thoirt gu taigh a’ bhreabadair le snàth eile na chois a bhios air a chleachdadh mar an dlùth sa bheairt. An dèidh dhan chlò a bhith air fhighe, bidh e air a thilleadh chun na muilne airson a chrìochnachadh. Aig an ìre seo tha e a’ faireachdainn rudeigin garbh agus làn snàithlein oir tha ola a bha an cois an t-snìomh agus nithean eile mar salchar agus ola bhon bheairt na mheasg.

Photography by Sandie Maciver/Alison Johnston

The Process

More Stories

Nature’s palette

4th June | colour match

Dripping

30th May | colour match

Layered colours

27th May | colour match
Back