The Harris Tweed® Journal

Word of the Week: Indigenous/Dùthchasail

5th August

10 Reasons to love Harris Tweed®

Two generations of Harris Tweed® weavers
Harris Tweed® weaver Anna Macleod with her father

Reason 3: Indigenous/Dùthchasail

By law, all Harris Tweed must be produced in the Outer Hebrides and nowhere else. Every inch of wool is dyed and spun in an island mill. Every yard is handwoven at the home of aHarris Tweed weaver. These skills are passed down with pride from generation to generation of the island’s community.

A rèir an lagh, feumaidh an Clò Hearach air fad a bhith air ullachadh ann an Innse Gall agus chan ann ann an àite sam bith eile. Tha a h-uile òirleach de shnàth air a dhath is air a shnìomh ann am muilinn sna h-eileanan. Tha a h-uile slat air fhighe aig dachaigh breabadair Clò Hearach. Tha na sgilean sin air a thighinn a-nuas bho ghninealach gu ginealach ann an coimhearsnachd an eilein.

Photography by Sandie Maciver

Ten Reasons

More Stories

Layered colours

27th May | colour match

Visitors from Sweden

22nd May | news

Hushinish Highlander

13th May | colour match
Back